De wet

In het wetboek van strafrecht staat momenteel nog dat je in Nederland niet openbaar naar een draagmoeder mag zoeken en dat een draagmoeder ook niet openbaar op zoek mag naar een stel om voor te dragen. Tevens mag je niet op commerciële basis bemiddelen tussen draagmoeders en wensouders.
(over vergoedingen staat er niets in, dus mag je een draagmoeder wel een vergoeding geven)

De staatscommissie Herijking Ouderschap heeft in december 2016 een rapport uitgebracht, ze had (o.a.) tot taak om deze wetgeving onder de loep te leggen en ook verder te kijken naar de regels rondom draagmoederschap. Er ligt een zeer goed, positief advies, maar aanpassen van de wet kan lang duren. Diverse wensouders op zoek naar een draagmoeder – homo zowel als hetero – hebben last van de huidige wet. En ook vrouwen die draagmoeder willen zijn, die niet openbaar op zoek kunnen naar iemand om dit voor te doen.
Bovendien werkt deze wet “draagmoeder-toersime” in de hand. Daarover hieronder meer bij punt 3..
Dus de wet moet echt aangepast!